درباره ما

سابقه فعالیت

– اولین مجری طرح خسارت سیار در بخش خصوصی .

– ظرفیت ایجاد خسارت سیار در سایر کلان شهرها و مراکز استان و … ، جاده ای.

– این موسسه رسیدگی و پرداخت خسارت سیار اتومبیل (خودرو) در سطح تهران بزرگ (در۲۰ دقیقه از زمان اعلام خسارت) با استفاده از کارشناسان مجرب در امر کارشناسی و برآورد خسارت تحقق یافته و تعیین مقصر و زیاندیده درمحل حادثه و پرداخت خسارت با استفاده از کارت Atm به نحوه ای که طرفین حادثه نیاز به حضور در واحد های خسارت نداشته و تمامی اقدامات از جمله اخذ مدارک و عکس ازمواضع آسیب دیده… در صحنه حادثه صورت می پذیرد، سپس با نظر کارشناس ارشد موسسه  و پس از تطبیق با شرایط  بیمه نامه کارت های Atm به مبلغ خسارت قابل پرداخت  شارژ می گردد.

– انجام امور کارشناسی خسارت مالی و جانی به مدت یکسال جهت بیمه نوین .

– انجام ارزیابی خسارت بیمه ۳۲۰۰ دستگاه نفتکش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تحت پوشش شرکت بیمه  توسعه  درمحدوده جغرافیای کشور .

– بررسی خسارت در رشته آتش سوزی – باربری – مسئولیت – مهندسی.

– انجام خدمات کارشناسی به شرکت امداد خودرو سایپا در محل نمایندگی های مجاز آن شرکت در سراسر کشور به صورت سیار و ثابت.

– انجام امور خسارت بیمه های اتومبیل شرکت بیمه توسعه در سراسر کشور .

– انجام امور ارزیابی خسارت بیمه در رشته درمان و اتومبیل شرکت بیمه ایران.

– انجام امور ارزیابی خسارت بیمه های اتومبیل (جانی و مالی) بازدید اولیه و سلامت شرکت بیمه آرمان در سراسرکشور.